Năm 2008, chúng tôi đã hòan thành dự án trọn gói lắp đặt hệ thống đo mức bồn cho kho gas của Petrolimex Gas  tại Đình Vũ Hải Phòng.

Phạm vi công việc

Chúng tôi đảm nhận việc thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu hệ thống đo mức bồn, phần mềm quản lý nhiên liệu và hệ thống chống sét và xung lan truyền.

Dự án này được hòan thành đúng tiến độ và ngân sách của công ty Petrolimex Gas với chất lượng công trình tương đương với các dự án các nhà thầu nước ngòai đã làm.