Công ty PV Oil là một trong những công ty cung ứng xăng dầu lớn nhất ở Việt Nam, trực thuộc Petrovietnam.  Đây là ảnh 3 bồn dầu mới lắp đặt tại nhà máy Condensate Cái Mép.

PVOil Caimep

Năm 2009, chúng tôi đã nâng cấp hệ thống FuelsManager từ V4 chạy trên nền HĐH Windows NT lên hệ thống FuelsManager V.7 trên nền HĐH Windows XP cho nhà máy Condensate Cái Mép.

Chúng tôi cung cấp hệ thống Radar Tank Gauges, Average Temperature Probes, Tank Side Indicators, van đóng khẩn cấp và thiết bị đo cho các bồn.

Ngòai ra, chúng tôi cũng đã cung cấp và lắp đặt bộ RTU mới để kết nối hệ thống phần mềm và thiết bị đo của 3 bồn với hệ thống DCS CS3000 của hãng Yokogawa trong nhà máy.